Chia sẻ của sinh viên

Quyết định chuyển đến Minnesota để học tập là một quyết định rất quan trọng. Để giúp bạn nắm được thông tin về cuộc sống ở Minnesota, xin đề nghị bạn xem các đoạn video dưới đây quay những buổi phỏng vấn sinh viên hiện đang theo học để tìm hiểu thêm về việc sinh sống và học tập ở Minnesota như thế nào.

Trung Quốc

University of Minnesota Duluth (Tiếng Anh)

University of Minnesota Duluth (Tiếng Quan Thoại)

St. Paul Prep China (Tiếng Anh)

St. Paul Prep China (Tiếng Quan Thoại)

Ecuador

St. Paul Prep Ecuador (Tiếng Anh)

St. Paul Prep Ecuador (Tiếng Tây Ban Nha)

Ấn Độ

University of Minnesota Duluth (Tiếng Anh)

Na Uy

St. Paul Prep Norway (Tiếng Anh)

St. Paul Prep Norway (Tiếng Na Uy)

Pakistan

University of Minnesota Duluth (Tiếng Anh)

University of Minnesota Duluth (Tiếng Urdu)

St. Paul Prep Pakistan (Tiếng Anh)

St. Paul Prep Pakistan (Tiếng Farsi)