Trường Chuẩn bị vào Đại học

Các trường trung học chuẩn bị vào đại học trang bị cho học sinh đủ kiến thức để đạt được bằng tốt nghiệp trung học ở Mỹ. Đó là bằng cấp cần thiết để nhập học ở các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ. Nhiều trong số những trường này cũng cung cấp nơi ở cho học sinh du học.

Trường Cao đẳng Cộng đồng – 2 năm

Trường cao đẳng cộng đồng cung cấp chương trình học 2 năm (để lấy bằng đại cương – associate’s degree), tạo điều kiện cho sinh viên chuyển đến một trường cao đẳng hay đại học 4 năm. Các trường cao đẳng 2 năm này thường thỏa thuận với các trường khác về các yêu cầu chuyển trường để tạo điều kiện dễ dàng và hiệu quả về chi phí cho những sinh viên tốt nghiệp của mình học tiếp để lấy bằng cử nhân. Các sinh viên cũng có thể theo học các chương trình khác để lấy một chứng nhận chuyên nghiệp hay kỹ thuật cụ thể nào đó.

Trường Cao đẳng và Đại học – 4 năm hoặc hơn

Các trường cao đẳng và đại học cung cấp chương trình học 4 năm để lấy bằng cử nhân, và cũng có thể có chương trình cao học và/hoặc tiến sĩ. Cả hai hình thức cao đẳng và đại học đều cung cấp các chương trình được công nhận với chất lượng cao; trường cao đẳng thường nhỏ hơn và có thể tập trung vào các chương trình cử nhân trong khi đại học có thể lớn hơn với những chương trình cao học và nhiều cơ sở nghiên cứu hơn.

Chương trình học tiếng Anh

Các chương trình học tiếng Anh cung cấp nhiều loại hình giảng dạy khác nhau tùy theo các mục tiêu và sở thích của từng học viên. Có nhiều nội dung chương trình khác nhau, từ phát triển kỹ năng giao tiếp để thành công ở trường cao đẳng hay đại học Mỹ, chuẩn bị thi TOEFL và tiếng Anh chuyên ngành đến các chương trình ngắn hạn mùa hè.