Khi chuyển đến Minnesota, có RẤT NHIỀU việc cần lo liệu trước và sau khi tới. Những nguồn thông tin dưới đây có thể giúp bạn lập kế hoạch chiến lược để chuyển đến tiểu bang được gọi là Ngôi sao phía Bắc.

EducationUSA

EducationUSA là một mạng lưới gồm hàng trăm trung tâm tư vấn trên khắp thế giới do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Mỗi năm, các tư vấn viên của EducationUSA cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật tới hàng triệu du học sinh về cách xin vào các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ. Nhân viên EducationUSA cũng hợp tác với các chuyên gia giáo dục sau trung học để đẩy mạnh việc thu hút học sinh quốc tế.

Thông tin về visa

Trước khi nộp đơn xin visa du học hay trao đổi văn hóa, người xin phải được chấp thuận và nhận vào chương trình mà họ có ý định theo học. Thường thì những công dân nước ngoài phải xin visa trước khi nhập cảnh nước Mỹ: hoặc là visa thuộc diện không di dân để ở tạm thời hoặc là visa diện di dân để di cư vĩnh viễn. Bạn phải có visa du học nếu muốn đi học ở Mỹ. Bạn có thể cần xin visa F-1, J-1 hay M-1, tùy theo chương trình học và loại trường bạn dự định nhập học.

Tài trợ dành cho sinh viên quốc tế

Nếu bạn đã được nhận vào một trường cao đẳng hay đại học ở Mỹ, hãy liên lạc trực tiếp với tư vấn viên phụ trách sinh viên quốc tế, tư vấn viên phụ trách nhập học hoặc văn phòng tài trợ để yêu cầu được nhận thông tin và đơn xin cho bất kỳ chương trình tài trợ nào có sẵn cho bạn.

Một điều hết sức quan trọng là bạn phải lập kế hoạch cho toàn bộ thời gian học tập ở Mỹ — gồm cả nguồn tài trợ cần thiết — trước khi bạn rời khỏi nước nhà. Một số trường cao đẳng, đại học và lãnh sự quán Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế phải cung cấp bằng chứng về nguồn tài trợ đầy đủ để trang trải toàn bộ thời gian dự định học tập.