การคมนาคมขนส่ง

การเดินทางไปรัฐมินเนซตานั้นทำได้ง่าย การสำรวจรัฐนี้ก็เช่นเดียวกัน!

รัฐของเรามีจุดศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญซึ่งทำให้คุณสามารถเดินทางมาที่รัฐหรือเดินทางต่อไปได้อย่างสะดวก

ข้อมูลต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนในการศึกษาต่อในรัฐมินเนโซตาได้

หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ศูนย์การศึกษาต่อของรัฐมินเนโซตาไม่ได้สนับสนุนรูปแบบวิธีการคมนาคมขนส่งเพื่อการพาณิชย์หรือกิจการของภาคเอกชนแต่อย่างใด

วิธีการเดินทาง

สนามบิน

สนามบินนานาชาติมินเนอาโปลิส/เซ็นต์ ปอล (Minneapolis / St. Paul International Airport -MSP)

http://www.mspairport.com/

สนามบินนานาชาติมินเนอาโปลิส/เซ็นต์ ปอล (Minneapolis-St. Paul International Airport MSP) นั้นแวดล้อมไปด้วยเมืองมินเนอาโปลิส (Minneapolis), เมืองเซ็นต์ ปอล (St. Paul) และอยู่ชานเมืองบลูมมิงตัน (Bloomington), เมืองอีแกน (Eagan), เมืองเมนโดตา ไฮท์ส (Mendota Heights) และเมืองริชฟิลด์ (Richfield) สนามบิน MSP มีลานบินที่ประกอบด้วยรันเวย์ 4 สายและอาคารผู้โดยสาร 2 อาคารได้แก่ อาคารผู้โดยสารหมายเลข 1 อาคารลินเบอร์ก (Lindbergh) และอาคารผู้โดยสารที่ 2 อาคารฮัมฟรีย์ (Humphrey) อาคารผู้โดยสารทั้งสองมีลานจอดรถที่เชื่อมกัน ผู้เดินทางซึ่งจำเป็นต้องเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารอีกอาคารหนึ่งสามารถใช้บริการรถรางขนส่งได้

สนามบินนานาชาติดูลูธ (Duluth International Airport -DLH)

http://www.duluthairport.com/

ด้วยสายการบิน 3 สาย ทำให้สนามบินดูลูธสามารถให้บริการเดินทางไปยังเมืองสำคัญ 5 เมืองและมีการเชื่อมต่ออีกหลายร้อยจุดตลอดเวลา

สนามบินนานาชาติโรเชสเตอร์ (Rochester International Airport -RST)

http://www.flyrst.com/

สนามบินนานาชาติโรเชสเตอร์นั้นมีองค์การบริหารเมือง (City of Rochester) และบริษัทสนามบินโรเชสเตอร์ (Rochester Airport Company) เป็นผู้ให้บริการโดยบริษัทนี้ได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมดจากคลินิคเมโย

การคมนาคมขนส่งทางบก

ระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง (Metro Transit)

http://metrotransit.org/

ระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง (Metro Transit) เป็นระบบการขนส่งของ Twin Cities ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายรถโดยสาร รถรางและรถไฟระยะสั้นตลอดจนทรัพยากรสำหรับผู้ที่ต้องการใช้คาร์พูล เดินหรือขี่จักรยาน นอกจากนี้ยังมีระบบรถรางที่เชื่อมระหว่างย่านใจกลางเมืองมินเนอาโปลิสและเซ็นท์ปอล เข้าด้วยกัน พร้อมด้วยการบริการรถเมล์ด่วนที่ให้บริการไปยังทุกส่วนของพื้นที่ที่ได้พัฒนาขึ้น

ระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองของรัฐนี้เป็นหนึ่งในระบบขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 90 ของการขนส่งด้วยรถประจำทาง 78 ล้านเที่ยวที่ให้บริการระหว่าง Twin Cities ในแต่ละปี ในช่วงวันทำงานนั้นมีผู้ใช้บริการรถสาธารณะและรถไฟของระบบ Metro Transit ถึงวันละ 250,000 คน

การขี่จักรยาน

http://www.ci.minneapolis.mn.us/bicycles/

โครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานของเมืองมินเนอาโปลิส (Minneapolis Bicycling Program) ช่วยให้ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในเมืองได้ใช้จักรยานซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่สร้างมลพิษ ประหยัดและทำให้สุขภาพดี เมืองมินเนอาโปลิสได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่เหมาะกับการขี่จักรยานมากที่สุดในประเทศจาก Bike Score และนิตยสาร Bicycling Magazine ได้จัดให้เป็นเมืองใหญ่ที่ดีที่สุดอันดับสองในด้านนี้ ส่วนสำนักงานสถิติแห่งสหรัฐอเมริกา (US Census Bureau) ได้จัดให้เป็นเมืองอันดับสี่ของประเทศที่เหมาะกับการขี่จักรยาน เมืองมินเนอาโปลิสมีเส้นทางจักรยานที่ลาดไว้แล้วยาว 92 ไมล์และเส้นทางนอกเส้นทางหลักอีก 85 ไมล์ นอกจากนี้เมืองยังได้รับรางวัล Bicycle Friendly Community Award จากสมาคมนักจักรยานแห่งสหรัฐอเมริกา (League of American Bicyclists) อีกด้วย

กลุ่มส่งเสริมเส้นทางจักรยานอันสวยงามของรัฐมินเนโซตา (Nice Ride Minnesota)
https://www.niceridemn.com/

พันธกิจของกลุ่ม Nice Ride คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเขตเมืองโดยการจัดหาโครงการว่าด้วยการแชร์จักรยานที่มีความสะดวกซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการเดินทางไปรอบเมืองที่ดีต่อสุขภาพ สนุก และเป็นวิธีการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง