การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐมินเนโซตา

รัฐมินเนโซตามีโอกาสทางการศึกษามากมายหลากหลาย โดยรัฐมีมหาวิทยาลัยของรัฐ (ได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษี) อยู่ 2 แห่งได้แก่ ระบบของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแห่งรัฐมินเนโซตา (Minnesota State Colleges & Universities -MNSCU) และระบบของมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota system) ร่วมกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชนอีกมากมาย ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น สถานศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับอุดมศึกษานั้นถือว่ามีคุณภาพและชื่อเสียงเท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแห่งรัฐมินเนโซตา (Minnesota State Colleges and Universities -MNSCU)

ประกอบด้วย 31 สถาบันและมีวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระยะ 2 ปีอีก 24 แห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 7 แห่ง ทั้งนี้ระบบมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแห่งรัฐมินเนโซตามีฐานะเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดรายเดียวของรัฐ

ระบบนี้ประกอบด้วยวิทยาเขต 54 แห่งในชุมชนรัฐมินเนโซตา 47 แห่ง มีนักศึกษา 430,000 คน โดยในจำนวนนี้มี 310,000 คนที่เข้าเรียนโดยได้รับหน่วยกิต โดยรวมแล้วระบบนี้มีผู้จบการศึกษา 41,700 คนในแต่ละปี

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินเนโซตา (University of Minnesota -UMN)

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินเนโซตา (University of Minnesota) มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ใจกลางเมือง Twin Cities และยังมีวิทยาเขตรองอีก 4 แห่งทั่วรัฐได้แก่ วิทยาเขตที่เมืองครุ๊กสโตน (Crookston), ดูลูธ (Duluth), มอริส (Morris) และโรเชสเตอร์ (Rochester) มีผู้ลงทะเบียนเข้าศึกษาทั่วทั้งรัฐผ่านระบบนี้ประมาณ 65,000 คน

วิทยาลัยเอกชนแห่งรัฐมินเนโซตา (Minnesota Private Colleges)

สภาวิทยาลัยเอกชนแห่งรัฐมินเนโซตา (Minnesota Private College Council -MPCC) และองค์กรสมาชิกได้แก่ กองทุนวิทยาลัยเอกชนแห่งรัฐมินเนโซตา (Minnesota Private College Fund) เป็นตัวแทนขององค์กรจัดการศึกษาระบบในระดับอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีสถานศึกษาเป็นสมาชิก 17 แห่งโดยเน้นการสอนด้านศิลปศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งมีนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ที่เป็นสมาชิกของระบบ MPCC นี้ 60,000 คน

สมาคมวิทยาลัยอาชีวะแห่งรัฐมินเนโซตา (Minnesota Career College Association -MCCA)

ประกอบด้วยวิทยาเขต 38 แห่งและระบบวิทยาลัย 16 แห่งทั่วทั้งรัฐ ในระบบสถาบันซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมได้มีผู้ลงทะเบียนเข้าศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2010 จำนวนกว่า 26,000 คน โดยสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกเหล่านี้จัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร/อนุปริญญาไปจนถึงระดับมหาบัณฑิต