เมื่อตัดสินใจว่าจะย้ายไปยังรัฐมินเนโซตาแล้ว มีหลายสิ่งที่คุณควรพิจารณาทั้งก่อนและหลังจากที่ไปถึงรัฐแล้ว ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนในการย้ายไปยัง “ดาวของภาคเหนือ (Star of the North)” ได้อย่างเหมาะสม

การศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ศูนย์บริการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา (Education USA) เป็นเครือข่ายของศูนย์แนะแนวการศึกษาหลายร้อยแห่งทั่วโลกที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐให้การสนับสนุน ในแต่ละปีที่ปรึกษาของศูนย์บริการแนะแนว Education USA จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูลล่าสุดแก่นักเรียนต่างชาติหลายล้านคนถึงวิธีการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการแนะแนว Education USA ยังได้ร่วมกับบุคลากรที่ทำงานด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติในการเข้าเรียนด้วย

ข้อมูลด้านวีซ่า

ก่อนที่จะสมัครขอรับวีซ่านั้น นักเรียนและผู้มาอบรมในโครงการแลกเปลี่ยนต้องได้รับการตอบรับและอนุมัติการสมัครจากโครงการที่สมัครเสียก่อน โดยทั่วไปแล้ว พลเมืองของประเทศอื่นที่ต้องการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องขอวีซ่าเข้าเมืองซึ่งอาจเป็นประเภทวีซ่าชั่วคราวหรือถาวรในกรณีที่มีถิ่นพำนักในประเทศ ดังนั้นคุณจึงต้องมีวีซ่าประเภทนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้หลักสูตรหรือสถานศึกษาที่คุณเลือกจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณจำเป็นต้องใช้วีซ่าประเภท  F-1 หรือ J-1 หรือ M-1

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

หากมหาวิทยาลัยในสหรัฐได้ตอบรับคุณเข้าศึกษาต่อแล้ว คุณควรติดต่อกับที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ที่ปรึกษางานรับสมัครและสำนักทุนการศึกษาโดยตรงเพื่อขอข้อมูลและใบสมัครสำหรับทุนการศึกษาที่จัดไว้

การวางแผนการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงการวางแผนทางการเงินก่อนที่คุณจะเดินทางออกจากประเทศของตนเองด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหรือสถานกงสุลบางแห่งกำหนดให้นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานว่า ตนเองมีค่าเล่าเรียนเพียงพอตลอดหลักสูตรด้วย